S čím vám můžu pomoci

Mám pozemek a chci navrhnout stromy a keře

Stromořadí a aleje, remízky, sady a mnoho dalšího. Zmapuji stávající podmínky, prostuduji příslušné plánovací dokumentace a navrhnu vhodný typ a formu výsadeb do krajiny.

Rád/a bych aplikoval/a permakulturní principy ve velkém měřítku

Formou konzultací nebo projektu pomůžu najít potenciál Vašeho pozemku. Navrhnu celistvý propojený design přírodních i technických prvků.

Jsem zemědělec a chci zkusit agrolesnictví

Nakreslím výsadbový plán s dřevinami, které dávají smysl ekonomicky i ekologicky.