ING. ZUZANA ŠPAKOVÁ

Svou prací přispívám ke krásné a zdravé krajině. V mých návrzích uplatňuji permakulturní principy, které se snažím prolnout do harmonického celku lahodícího oku i jazyku. Důraz kladu na racionální zacházení s dešťovou vodou a maximum různorodých ploch sloužící jako domov pro bezpočet druhů říše rostlin, živočichů a hub.VZDĚLÁNÍ

  • Zahradní a krajinářská architektura, Brno/Lednice
  • Landscape planning, Praha
  • 7 denní kurz Zakládání a management agrolesnických systémů

SPOLUPRACUJI S

JSEM ČLENEM