Vodní prvky říční krajiny

Kategorie: říční krajina

Moje bakalářka. Strávila jsem spoustu času v terénu, snažící se pochopit, jak funguje lužní krajina, jak spolu interagují voda a rostliny, jak to všechno ovlivňuje člověk a to všechno ovlivňuje člověka. Vodní prvky jsou periodické tůně, slepá říční ramena, mokřady, řeky a potoky. Hlavním výstupem je mapa s vyznačenými řešeními pro jednotlivé lokality: návrh doprovodné vegetace kolem vodního toku, zatravnění zaplavované orné půdy a zavedení nové cyklostezky na protipovodňové hrázi .