Pastva v sadu, Praha

Mini fotoreportáž o sadě Na Krutci, téměř 4 hektary velký sad, přiléhající k Divoké Šárce, kde se uplatňuje pastva koz a ovcí.

Dobytek v mobilním ohradníku se během léta stěhuje a mozaikovitě tvoří tolik potřebnou škálu různých výšek lučního porostu, ideálního pro hmyz.